دریافت(جلسه چهارم مساحت)

جلسه چهارم مساحت|50674346|cyj50675037|
هم اکنون فایل با موضوع جلسه چهارم مساحت آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

حجم فایل : 522.7 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 13
بنام خدا
جلسه چهارم
مساحت 1- مساحت مستطیل : برابر است با حاصل ضرب طول و عرض
2- مساحت مثلث قائم الزاویه : برابر است با نصف حاصل ضرب اندازه های دو ضلع زاویه قائمه
3- مساحت هر مثلث : برابر است با نصف حاصل ضرب اندازه یک ضلع در ارتفاع نظیر آن هر میانه ، یک مثلث را به دو مثلث با مساحت برابر تقسیم می کند .
میانه است . نکته مساحت یک مثلث را می توان به کمک روابط مثلثاتی بدست آورد . نکته 4- مساحت متوازی الاضلاع برابر است با حاصل ضرب ارتفاع وارد بر قاعده در قاعده . 5- مساحت لوزی برابر است با نصف حاصل ضرب قطرها
نکته : ‌مساحت مربع را هم می توان به کمک مساحت لوزی بدست آورد .اگر قطر مربع باشد آنگاه : قضیه : مساحت هر چهارضلعی که دو قطر آن بر هم عمود باشند ، برابر با نصف حاصل ضرب اندازه های قطر آن می باشد .
اثبات : مساحت هر لوزی با مربع یک ضلع در سینوس زاویه آن برابر است . نکته 6- مساحت هر ذوزنقه برابر است با نصف حاصل ضرب مجموع قاعده ها در ارتفاع در شکل زیر سه مربع به ضلع های 3 و 4 و 5 در کنار یکدیگر قرار گرفته اند . مساحت هاشور زده را بدست آورید .
مساحت مثلث – مساحت 3 مربع = مساحت شکل هاشور زده
= مساحت 3 مربع
= مساحت مثلث
= مساحت هاشور زده
مثال اگر اندازه سه ضلع مثلثی را داشته باشیم ، برای محاسبه مساحت مثلث از رابطه زیر استفاده می کنیم :

که قضیه هرون پایان...مطالب دیگر:
🔗پاورپوینت فصل دهم تئوری حسابداری جلد اول هندریکسن🔗پاورپوینت فصل نهم تئوری حسابداری جلد اول هندریکسن و ون بردا ترجمه دکتر علی پارسائیان🔗پاورپوینت فصل هشتم تئوری حسابداری هندریکسن (جلد اول)🔗پاورپوینت فصل هفتم تئوری حسابداری هندریکسن جلد اول🔗پاورپوینت فصل ششم کتاب تئوری های حسابداری هندریکسن (جلد اول)🔗پاورپوینت فصل پنجم تئوری حسابداری جلد اول هندریکسن🔗پاورپوینت فصل چهارم تئوری حسابداری هندریکسن (جلد اول)🔗پاورپوینت فصل سوم تئوری حسابداری هندریکسن (جلد اول)🔗پاورپوینت فصل اول تئوری حسابداری هندریکسن جلد اول🔗دانلود تحقیق فضا و سیارات🔗دانلود خلاصه کتاب اخلاق پروتستان و روح سرمایه داری اثر ماکس وبر🔗دانلود تحقیق مدرنیته و پسا مدرنیته در گذر تاریخ🔗دانلود پروژه روش ها و سیستم های تعمیرات و نگهداری پارت پلاستیک خراسان🔗دانلود پاورپوینت معماری ژاپن🔗مقیاس ارزش های شغلی و خانوادگی🔗آزمون بندر-گشتالت🔗آزمون هیجان خواهی زاکرمن🔗پرسشنامه رویکردهای مطالعه🔗پرسشنامه شجاعت🔗پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ(ENRICH)🔗آزمون های حافظه کلامی و عددی🔗آزمون قضاوت اخلاقی MJT🔗آزمون موزائیک ژیل🔗تحقیق تجرد و تاهل🔗تاثیر ورزش بر روح و روان